Heldinne’s Vlangers

Wat is in vredesnaam een Vlanger?

Een Vlanger is een Veelvlak, fraaier bekend als een polyëder, voorzien van collage en wijze woorden, die je kunt ophangen als een kerstbal of aan je bureaulamp of waar je dan ook een mooi dingetje wilt hebben hangen dat je dagelijks herinnert aan iets belangrijks, al was het alleen maar aan het belang van schoonheid in het leven.

Lees meer over Vlangers op mijn blog.

Ik maak de Vlangers van papier, meestal niet groter dan een vel A4, en bevestig er bijpassend draad aan om ze aan op te hangen.

• Belangstelling?
Mail info@heldenreis.nl voor vragen omtrent afmetingen, gebruikte materialen en teksten, en voor opdrachten.

• Bestellen?
- bestaande Vlanger: stuur een mail naar info@heldenreis.nl met naam en adres, en nummer en naam van de Vlanger die je bestelt.
- Vlanger in opdracht: overleg over kleurstelling en tekst
- maak €15,95 over op girorekening NL90 INGB 0003 8794 67 tnv H. Kuipers, Groningen onder vermelding van nummer en titel van de Vlanger.