groepscursus Honderd Valkuilen

WAT IS HET?
• een groepscursus op locatie, over alle technische aspecten van Creatief Schrijven
• kijk voor inhoudelijke informatie bij de online cursus Honderd Valkuilen

VOOR WIE?
• elke groep van minimaal 4 en maximaal 8 mensen die goed willen leren schrijven
• bij voorkeur in Friesland, Groningen, Drente, niet 's avonds, wel in het weekend

HOE WERKT HET?
• de cursus kan gegeven worden in 4 lessen, 6 lessen, of 12 lessen
• hoe meer lessen, hoe meer tijd voor elk onderwerp
• je krijg huiswerkopdrachten, die in de volgende les voorgelezen en besproken worden

EINDDOEL
• aan het eind van de cursus heb je veel beter leren schrijven

WAT KRIJG JE?
• handouts over de diverse onderwerpen
• uitleg over het schrijfproces
• inspiratie door interactie met andere cursisten

MIJN ERVARING
• deze cursus gegeven bij het Kunstencentrum in Heerenveen
• Honderd Valkuilen oorspronkelijk geschreven voor dagblad Trouw
• als schrijfdocent gewerkt voor de online schrijfcursus van Trouw
• geput uit een grote bibliotheek van schrijfboeken, de meeste niet in het Nederlands vertaald

WAT KOST HET? (alle prijzen zijn incl. 21% btw)
• € 120 pp per 4 lessen van 2.5 uur (min. 4, max. 8 deelnemers)
• € 150 pp per 6 lessen van 2 uur (min. 4, max. 8 deelnemers)
• € 250 pp per 12 lessen van 2 uur (min. 4, max. 8 deelnemers)

BOEKEN?
- verzamel een groep schrijvers
- regel een ruimte waarin de groep ruim aan tafel kan zitten schrijven
- stuur een e-mail naar info@heldenreis.nl of bel 050-2809093
- maak het afgesproken bedrag over op girorekening NL90 INGB 0003 8794 67 tnv H. Kuipers, Groningen ovv cursus
- en we kunnen beginnen

landelijk bekende schrijfcursus in hveen1