do not be ashamed

De knutselarij lag een beetje stil. Het was onrustig in mijn hoofd, ik hopte van het ene project naar het andere, begon zelfs al met kerstkaarten … en diverse boekjes lagen al weken of maanden op inhoud te wachten. Onder 'inhoud' versta ik dan veelzeggende afbeeldingen én tekst.
Zo ook dit bleekblauwe Australische scharnierboekje van gelli prints, met die scharnier van wondermooi papier, besteld bij Papier Royaal. (Af en toe moet het kunstenaarskind getracteerd.)
De tussenblaadjes zijn op vellum geprint, het werd een sprookje! Maar het ging nergens over.
En toen kwam dit schitterende gedicht van Wendell Berry op mijn pad. Do not be ashamed.
Het gedicht in 7 delen verdeeld, bijpassende afbeeldingen gezocht die er ook qua kleur een beetje bij pasten, en nu is het eindelijk af.

Do not be ashamed
by Wendell Berry

You will be walking some night
in the comfortable dark of your yard
and suddenly a great light will shine
round about you, and behind you
will be a wall you never saw before.
It will be clear to you suddenly
that you were about to escape,
and that you are guilty: you misread
the complex instructions, you are not
a member, you lost your card
or never had one. And you will know
that they have been there all along,
their eyes on your letters and books,
their hands in your pockets,
their ears wired to your bed.
Though you have done nothing shameful,
they will want you to be ashamed.
They will want you to kneel and weep
and say you should have been like them.
And once you say you are ashamed,
reading the page they hold out to you,
then such light as you have made
in your history will leave you.
They will no longer need to pursue you.
You will pursue them, begging forgiveness.
They will not forgive you.
There is no power against them.
It is only candor that is aloof from them,
only an inward clarity, unashamed,
that they cannot reach. Be ready.
When their light has picked you out
and their questions are asked, say to them:
"I am not ashamed." A sure horizon
will come around you. The heron will begin
his evening flight from the hilltop.

Wees niet beschaamd
door Wendell Berry

Op een nacht zul je lopen
in het weldadige donker van je tuin
en plotseling zal er een groot licht
om je heen stralen, en achter je
zal een muur zijn die je niet eerder zag.
Plotseling wordt het je duidelijk
dat je op het punt stond te ontsnappen,
en dat je schuldig bent: je las de
ingewikkelde handleiding verkeerd, je bent
geen lid, je verloor je kaart of hebt er
nooit een gehad. En je zult weten
dat ze er altijd geweest zijn,
hun ogen op je brieven en boeken
hun handen in jouw zakken,
hun oren verbonden met je bed.
Ook al deed je niets beschamends,
ze willen dat je je schaamt.
Ze willen dat je knielt en weent
en zegt dat je als hen had moeten zijn.
En zodra je zegt dat je je schaamt,
en de bladzij opleest die ze je voorhouden,
zal het licht dat jij in jouw geschiedenis
hebt gemaakt, je verlaten.
Ze hoeven je niet meer te achtervolgen.
Jij achtervolgt hen, smekend om vergiffenis.
Ze zullen je niet vergeven.
Er is geen macht tegen hen opgewassen.
Alleen oprechtheid kan zich afzijdig houden,
alleen een innerlijke helderheid, onbeschaamd
is onbereikbaar voor hen. Wees gereed.
Als hun licht je heeft uitverkoren
en hun vragen worden gesteld, zeg hen:
"Ik schaam mij niet." Een vaste horizon komt
om je heen. De reiger zal zijn avondvlucht
beginnen vanaf de heuveltop.

vertaling: Hella Kuipers

het boekje is te koop verkocht voor €19,95

Dit bericht is geplaatst in gedichten, heldinne's reisboekjes met de tags . Bookmark de permalink.

1 Reactie op do not be ashamed

  1. Nellian schreef:

    Verkocht!

    Heel mooi weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *