ghostwriting

WAT IS HET?
• een boek laten schrijven op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd verhaal
• al dan niet op basis van geschreven bronnen, zoals brieven of dagboeken
• een boek laten schrijven over een belangrijk idee / onderzoek / product

VOOR WIE?
• iedereen die een boek wil laten maken van een verhaal dat in hem/haar leeft
• iedereen die een belangrijk idee met de wereld wil delen
• iedereen die een dienst of een mooi product aan de man wil brengen

VOORWAARDEN
• enige affiniteit met het onderwerp is voor mij noodzakelijk
• voorkeur voor (auto)biografische verhalen
• voorkeur voor onderwerpen op gebieden als psychologie, spiritualiteit, gezondheid
• mijn naam in het colofon van het boek

HOE WERKT HET?

1) gesprek
• opdrachtgever stuurt een uitgewerkt idee op (max. 5000 woorden)
• dit mag eventueel ook telefonisch
• wees maar niet bang, ik ga niet met jouw idee aan de haal
• schrijfcoach bestudeert en maakt aantekeningen, stuurt schrijfplan op
• kosten: €82,50, te voldoen voor het vervolggesprek

2) gesprek (keukentafel, telefoon of e-mail)
• afspraken over werkwijze, indeling en aantal pagina's
• afspraken over vaste prijs voor het schrijfwerk. De helft van dit bedrag van te voren te voldoen.

3) schrijven
• 3 pagina's à 500 woorden per uur
• kosten €55 per uur
• productie gemiddeld 30 pagina's per week

4) eenmalige revisie (nadat de totaalprijs is voldaan)
• opdrachtgever leest het boek en maakt aantekeningen
• overleg over opmerkingen van de opdrachtgever
• verwerking van opmerkingen van de opdrachtgever
• 1 uur gratis, daarna €55 per uur

5) advies (géén bemiddeling!) over publicatie
• geschikte uitgeverijen (gratis)
• geschikte eigen-beheer-mogelijkheden (gratis)
• indien gewenst een synopsis (samenvatting van het boek voor de uitgever): €110

EINDDOEL
• een boek

WAT KRIJG JE?
• een compleet manuscript, gebaseerd op jouw verhaal / idee

MIJN ERVARING
• diverse boeken geschreven (roman, afstudeerscriptie, e-books over schrijven)

WAT KOST HET? (alle prijzen zijn incl. 21% btw)

REKENVOORBEELDEN:
• boek van 100 pagina's (±50.000 woorden)
• schrijftijd ca. 3-4 weken (afhankelijk van tussentijds overleg)
• kosten 33 x €55 = €1815 + €82,50 = totaal €1897,50

• boek van 300 pagina's (±150.000 woorden)
• schrijftijd ca. 10 weken (afhankelijk van tussentijds overleg)
• kosten 100 x €55 = €5500 + €82,50 = totaal €5582,50