schrijfveren

Hoe vertaal je writing prompt? Een aanzet tot schrijven, een drijfveer om iets op papier te zetten, een schrijfveer - prachtig woord, vol associaties met ganzeveren, walmende blakers en knoestige schrijvers met nachtmutsen. Een schrijfveer dus, voor elke dag! Een musicus riedelt toonladders, een schilder tekent voorstudies, een schrijver beproeft stijlen, schetst personages, verwoordt beelden.

Door dagelijks te schrijven, bevestig je jezelf als schrijver. Je leert wat jouw belangrijkste onderwerpen zijn. Je onderzoekt de uithoeken van je creativiteit, je waagt je op gevaarlijke terreinen die je hart sneller doen kloppen. Dan schrijf je de waarheid, dat levert het beste schrijfwerk op. In schrijfoefeningen stromen woorden vanuit je onderbewuste op papier. Hier verschijnt jouw authentieke stem. Vertrouw die stem. Zie de schrijfoefening als stemoefening.

Vijftien minuten. Elke dag. Zo:
1. blijf schrijven
Lees niet terug, herschrijf niets. Als je stopt, verlaat je je intuïtie, en begin je kritiek te leveren met je verstand. Houd je pen op het papier, glip voorbij censor en ego.
2. vertrouw je pen
Gebruik altijd het eerste beeld dat bij je opkomt. Je eerste gedachte komt uit je intuïtie, daar waar je creatieve proces plaatsvindt. Je pen leidt je naar plaatsen waar je nog nooit bewust geweest bent.
3. beoordeel het geschrevene niet
Niet vergelijken, niet analyseren, geen kritiek. Een schrijfoefening is een allereerste versie, te teer voor een oordeel. Wees je eigen beste vriend: tolerant, liefdevol en geduldig.
4. laat je werk zijn eigen vorm vinden
Het hoeft geen begin-midden-eind te hebben; het hoeft niet in een categorie te vallen als Gedicht, Essay, Verhaal. Als je het in een vorm dwingt, laat je misschien openbaringen niet toe die je anders gewoon had opgeschreven.
5. denk niet aan regels
Sta nu niet stil bij grammatica of spelling, want dat stopt de beeldenvloed.
6. verwacht niets van tevoren
Als je van tevoren denkt aan hoe het moet worden denk je vooruit, dan blijf je niet in het moment. Duik direct in je onderwerp en laat het schrijven je verrassen.
7. kus je kikkers
Eerste versies hoeven niet goed te zijn. Soms zul je heel goed schrijven, soms heel slecht. Maakt niet uit. Soms krijg je een kikker, soms krijg je een prins. Maar in beide gevallen moet je de vijver opzoeken!
8. spreek de waarheid
Durf het gevaar op te zoeken, durf je hand te laten trillen en je letters onleesbaar te laten worden. Vertel je geheimen. Verzwegen geheimen leiden tot oppervlakkige schrijfsels. Zoek de afgrond op en spring!
9. schrijf specifieke details
Of je nu onder een pijnboom of een kastanje zat, we krijgen een duidelijker plaatje dan wanneer je 'boom' schrijft. De waarheid zit niet in feiten; de waarheid zit in details. Neem ze waar met al je zintuigen en vermeld ze.
10. schrijf wat belangrijk is
Als wat je schrijft jouzelf niet interesseert, dan zal het de lezer ook niet boeien. Schrijf over wat voor jou belangrijk is, of onbegrijpelijk, of verschrikkelijk. Je hebt geen tijd om over onzin te schrijven. Schrijf met passie!
11. lees luidop wat je geschreven hebt
Zo vind je uit wat je geschreven hebt, wat je belangrijk vindt, wat 'werkt'. Als je voorleest, merk je waar je pijnpunten liggen, waar je heel dicht bij de waarheid komt. Je merkt wat ertoe doet voor jou. Klinkt het goed? Dat is jouw stem!
12. dateer de bladzij en schrijf het onderwerp erboven
Zo kom je weer met beide benen op de grond, en het maakt later terugzoeken gemakkelijker. Later zie je dat er een ritme zit in tijden van veel of weinig inspiratie, en welke onderwerpen voor jou het meest vruchtbaar zijn.

bewerking van:
Judy Reeves Guidelines for Writing Practice

In het kader van NaNoWriMo volgen de schrijfveren van oktober en november de etappes van Heldinne's Reis.
In oktober vind je uit waar je boek over gaat, in november ga je het schrijven.

(Maar natuurlijk kun je er ook 'gewoon' mee werken.)


~ oktober 2017 (schrijfveren voor NaNoWriMo met Heldinne's Reis) ~

1 hoe ik aan mijn naam kom
2 zoals gewoonlijk
3 geen spoor van enige golfslag
4 in de verte een rookpluim
5 het medaillon knipte open
6 ik nam gelaten de onaangenaamheden op me
7 ideeën van een hogere orde
8 mij vertrouwelijk uitgelegd
9 op het kruispunt
10 de hoon en de spot
11 het fonkelend spel in mijn briljanten
12 van angst krijsende kinderen
13 woedend op mij
14 nachtlogies
15 mijn lijden was gekomen
16 nu alleen achter te blijven
17 rakelde het verleden op
18 talloze bloedverwanten
19 mij aanstarende zwarte ogen
20 een lawine van aantijgingen
21 het schavot
22 de dag vóór ons huwelijk
23 een waaier van prachtig gesneden ivoor
24 wat voor vrouw ben je dan?
25 iets van bezieling
26 rechtsgeldig geboortebewijs
27 ongewild een rol heb gespeeld
28 de moeilijke geboorte
29 na mij aan de bezoeker te hebben voorgesteld
30 een andere wereld
31 natuurlijk gaan we samen

~ november 2017 (schrijfveren voor NaNoWriMo met Heldinne's Reis) ~

1 op mijn gewone plaats
2 de omheining
3 een scherpe brief
4 ontdaan over de verdwijning
5 een doodgewone ontvelling
6 een dikke oude man met een kaal hoofd
7 het inschrijven ervan in de boeken
8 toen wij aan de oever kwamen
9 al die bittere krenkingen
10 echte liefde en echte jaloezie
11 die de schuld droeg aan haar verschijning
12 zo'n verre reis
13 al spoedig donker
14 klachten tegen het lot
15 niet samen met de kudde
16 namen allang in onbruik
17 reeds lang uw pad ondergraven
18 aan de klauwen overgeleverd
19 de schellen van de ogen
20 zonder pardon
21 de geboorte van een dochter
22 haar zegen voor het nieuwe leven
23 ik ben een vrouw
24 het ongeveinsde enthousiasme
25 een nieuwe woning zoeken
26 hij verkleedde zich
27 een nieuw moederschap
28 mijn man
29 met alle kracht open
30 ergens vandaan thuisgekomen

SCHRIJFVEREN DOEN VANUIT JE PERSONAGES
Iemand vroeg mij: moet je de schrijfveren schrijven vanuit jezelf? Niets moet, schrijven vanuit jezelf levert veel inspiratie op. Maar ben je al bezig met een roman of verhaal, schrijf dan vanuit de personages. Zo kom je dingen over ze aan de weet die je anders nooit geweten had.

Schrijfveren op mijn blog

Schrijf met de schrijfveren een complete roman met behulp van Het Boekschrijfboek

Andere vormen: de schrijfveerhaiku en de #onetweetstory.